AC/DC

Kiválasztás munkahelyi szituációk modellezésével

Az Assessment Center (Értékelő Központ) módszertana minden nemzetközi felmérés szerint az egyik legmegbízhatóbb előrejelző mérőeszköz a szervezetek kezében.

A módszer célja ma is ugyanaz, mint a megszületésekor volt: minél pontosabb képet kapni a kiválasztandó jelöltek várható beválásáról. A jelölteknek a munkakör kritikus és tipikus feladathelyzeteit modellező szituációkban kell helytállniuk.

Beválás tekintetében az AC a leghatékonyabb kiválasztási módszer.
Egy klasszikus AC program során a jelölteknek elsősorban modelling gyakorlatok közben kell teljesíteniük, ezt kiegészíthetik tesztek vagy más mérőeszközök.

A Development Center (Fejlesztő Központ) az AC módszertant kiegészítve sok új elemmel vizsgálja a szervezeten belüli jelölteket. Célja a munkatársak fejlesztendő területeinek feltérképezése, a fejlesztés előkészítése, a horizontális és vertikális karrier potenciál felmérése. A DC maga is fejlesztési aktivitás.

 

 

 

Az At Work AC/DC programjai

Több mint 100 saját készítésű feladat, több száz program sikeres lebonyolítása és több ezer jelölt kompetenciamérésének tapasztalata garantálja programjaink egyenletesen magas színvonalát. AC/DC programjaink célja egyrészt a megbízó szervezeten belüli elfogadás maximalizálása, másrészt a fejlesztendő területek minél pontosabb azonosítása.

OBJEKTIVITÁS

Az általunk kidolgozott AC/DC módszertan az értékelés szubjektivitásának minimalizálásával és egyéb, értékelést torzító tényezők kiküszöbölésével a lehető legpontosabban írja le a megfigyelt viselkedési jegyeket.

A vezetői elfogadást növeli, hogy a módszer modelling alapú, azaz olyan közösen kiválasztott helyzetekben figyelhetjük meg a kérdéses kompetenciákat, melyekkel az adott vezető is találkozik a mindennapokban. Általános gyakorlatunk, hogy a vezetőket is képessé tesszük és bevonjuk az értékelésbe, amely az elfogadáson kívül további hozzáadott értékekkel  – kompetenciaszemlélet, visszajelzés módszertan erősítése, fejlesztési terv kialakítása – bír. Mivel a résztvevőket csak a szükséges mértékben terheljük, programjaink résztvevői elfogadása is magas.

ELFOGADÁS

ÉLMÉNYKÖZPONTÚSÁG

AC/DC programjaink magas élményszintet képviselnek. Ezt különösen azon szervezetekben értékelik nagyra, ahol már számos tréningen, AC programon vannak túl a munkatársak. Az At Work módszertan alapján egészen újszerű, kreatív helyzetekben is végzünk pontos, a résztvevői oldalról is elfogadott méréseket. Így pl.: szabadulószobás környezetben, LEGO-elemek felhasználásával vagy éppen CSR-ral összekötve, rászorulóknak történő meleg étel készítése közben modellezzük a szervezeti szituációkat.

Minden résztvevőről részletes, kompetenciákra bontott szöveges riportot készítünk. Ezek értelmezését, valamint a legfőbb erősségek és fejlesztendő területek megértését grafikon és vezetői összefoglaló is segíti. Az ezt követő szóbeli konzultáció mind a HR szakembert, mind a vezetőt tovább támogatja a döntés meghozatalában. Az eredmények csoportos szintű feldolgozását, valamint a résztvevők számára adott szóbeli visszajelzést is vállaljuk, sőt ajánljuk.

TÁMOGATÁS

Praktikus információk

A folyamat
Az igények átbeszélése után 1-3 hét alatt állítjuk össze a kompetenciákra szabott programot. Ezek után, ha a cég is delegál értékelőket, felkészítjük őket, valamint a résztvevők számára is tartunk egy ráhangoló, érzékenyítő alkalmat. Egy AC/DC napon jellemzően 1-8 résztvevő vesz részt, mindegyikük maximum 1 napot tölt a programban. Az értékelések megírása az AC/DC-t követő pár napban történik, ezután zajlik az eredmények átbeszélése és a visszajelzések megszervezése.

AC/DC nap
Az általános eligazítás, ismerkedés után többnyire 3-4 helyzetben kell dolgozniuk a résztvevőknek. A helyzet lehet csoportos, lehet négyszemközti beszélgetés egy másik résztvevővel vagy egy beépített személlyel, de akár egyszemélyes prezentáció is, annak függvényében, hogy a leendő feladatkörben melyek a teljesítést leginkább befolyásoló helyzetek. A teljesítés során a résztvevőt több értékelő figyeli meg a leírt értékelési szempontok mentén. Gyakorlatunkban  – az általánosan alkalmazott záró értékeléssel ellentétben – minden teljesítési helyzet után az értékelők azonnal megbeszélik a látottakat, és a konszenzussal kialakított, közösen elfogadott értékelést azonnal rögzítik. A teljesítési helyzeteket jellemzően intelligencia- és személyiségteszteléssel is kiegészítjük. Az AC/DC nap megrendezhető mind a megrendelő cég erre alkalmas helyiségeiben, mind az At Work irodájában, vagy akár más rendezvényhelyszínen is.

Rugalmas üzleti konstrukciók
Tanácsadói kapacitásunkat rugalmasan, számos lehetőség közül választva vehetik igénybe. Rugalmas programstruktúra: Egy AC/DC program bármelyik eleme megvalósítható külön-külön vagy teljes egészében is: feladatírás, értékelők biztosítása az AC/DC napon, riportírás, eredmények csoportos feldolgozása, szóbeli visszajelzések adása. Rugalmas értékelői kör: az At Work tanácsadói mellett igény esetén a cég is képviselteti magát HR-es vagy vezető kollégákkal. Máskor a mi szerepünk csak a program összeállításáig és a belsős értékelők betanításáig terjed.

Az At Work AC/DC programjai rendkívül hatékonyak, hiszen azonnali döntést tesz lehetővé vagy fejlesztési szükségletet azonosít.

Magas elfogadottságúak mind a szervezetek, mind a résztvevők körében

Magas élményszint mellett valósulnak meg

Az értékelés szubjekivitását minimalizáljuk objektivitását maximalizáljuk. Komplex, mindenre kiterjedő értékelést adunk.

A program végéig, igény szerint a döntéshozatal során is teljes körű támogatást nyújtunk.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!