Felhasználási feltételek

A honlap tulajdonosa
A honlap tulajdonosa a AT WORK Kft.

Kapcsolatfelvételi lehetőségek:

Név: AT WORK Kft.
Telefon: +3613653636
E-mail: atwork@atwork.hu

Egyéb ügyekben:
E-mail: atwork@atwork.hu

Hivatalos, vállalati ügyekben:
Név: AT WORK Kft.
Telefon: +3613653636
E-mail: atwork@atwork.hu

A honlapon megjelenő adatok
Az atwork.hu címen elérhető honlapja információkat és adatokat, illetve hiperhivatkozásokon keresztül más honlapok információit tartalmazza. Ezek az információk és adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, aktualitásukra, helyességükre vagy teljességükre hivatkozni vagy hagyatkozni nem lehet.

Az At Work Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a megadott információkat vagy adatokat bejelentés nélkül bármikor megváltoztassa, kiegészítse vagy eltávolítsa. Az At Work Kft.  fenntartja a jogot az információk és adatok külön bejelentés nélküli részleges vagy teljes megváltoztatására vagy azok elérhetőségének átmeneti vagy végleges megszüntetésére. Ez vonatkozik a felhasználók a At Work Kft. Esetleges rendszereiben tárolt adataira is.

Tartalmi garancia és felelősség
Az At Work Kft. a jelen honlapon közzétett információk és adatok aktualitásáért, helyességéért és teljességért semmilyen garanciát nem vállal. Az At Work Kft.  felelősséget vállal a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott károkért és a lényeges szerződéses kötelezettségek gondatlanságból fakadó megsértése miatt keletkező károkért. Az utóbbi esetben a felelősség csak a szerződéskötéskor jellemzően előrelátható károkra vonatkozik.

A fenti felelősségkorlátozás az At Work Kft. törvényes képviselője vagy meghatalmazottja által elkövetett kötelességszegés esetén is érvényes. Ez mindenfajta kárra vonatkozik, de különös tekintettel olyan károkra, melyek hibák, késedelem vagy az adattovábbítás megszakadása, a technikai berendezések és szolgáltatások hibája, helytelen tartalmak, adatok elvesztése vagy kitörlése, vírusok vagy más, a jelen internetes kínálat használatából következő probléma miatt keletkeznek.

Az At Work Kft.  a honlap látogatói számára más honlapokra mutató linkeket is kínál, semmilyen felelősséget nem vállal a At Work Kft. oldalain hivatkozott harmadik felek weboldalainak tartalmáért, hibátlanságáért, jogszerűségéért és működőképességéért. Továbbá az At Work Kft. nem vállal felelősséget az ezen weboldalak üzemeltetői által alkalmazott adatvédelmi intézkedésekért. A hivatkozásokon keresztül elérhető weblapokat saját felelősségére látogassa.

Fórumok és blogok
Az At Work Kft.  honlapján nyílt fórumokat és blogokat kínál. Ezek az információk és gondolatok cseréjét teszik lehetővé, és lehetőséget adnak a felhasználóknak arra, hogy különböző témákat vitassanak meg, elmondják a véleményüket és hozzászólásokat írjanak. A honlap fórumai és blogjai csak akkor hozzáférhetők, ha a felhasználó elfogadja ezek felhasználási feltételeit. Egy fórumon és/vagy blogon megjelenő bejegyzés közzétételével a felhasználó ezeket a feltételeket automatikusan elfogadja.

Minden hozzászóló kizárólagos felelősséget vállal azokért a tartalmakért, melyeket a fórumokon és/vagy blogokon közzétesz. Minden felhasználó kötelességet vállal arra, hogy nem tesz közzé jogellenes tartalmakat, különösen nem olyan tartalmakat, amelyek kiskorúak védelméről, személyiségi jogokról, szerzői jogokról vagy más, harmadik felek védelmi jogáról szóló jogszabályba ütköznek, vagy amelyek erőszakra szólítanak fel vagy támogatják a gyermekek bántalmazását. Ugyanez érvényes a lázító hangvételű, diszkrimináló, rasszista, az erőszakot támogató vagy más, büntetőjogi szempontból releváns tartalmakra. Ugyanígy tilos a fent megnevezett tartalmakkal bíró weboldalakra mutató linkeket közzétenni. A fórumokon és blogokon közzétett bejegyzések szerzőik véleményét, és nem az At Work Kft.  által vallott nézeteket tükrözik. Az At Work Kft.  semmilyen felelősséget nem vállal ezen tartalmak pontosságáért, helyességéért vagy megbízhatóságáért.

Hirdetések és spamek, valamint továbbküldős üzenetek közzététele nem megengedett. Ez különösen vonatkozik a személyes hirdetésekre és pornográf oldalakra mutató hivatkozásokra. Szerzői jogi védelem alatt álló szöveges, képi és videoanyagok közzététele vagy terjesztése tilos. Továbbá tilos olyan személyes adatok, mint címek, telefonszámok vagy e-mail címek közzététele.

Az At Work Kft.  fenntartja a jogot arra, hogy a bejegyzéseket és hozzászólásokat bármikor és előzetes bejelentés nélkül lerövidítse, vagy teljes egészében eltávolítsa, és a szerzőt a fórumokból és/vagy blogokból kizárja, ha a bejegyzései tartalmi szempontból nem felelnek meg a felhasználási feltételeknek.

Szellemi tulajdon
Az At Work Kft.  honlapján megjelenő információk és adatok kizárólag a felhasználók személyes céljait szolgálják, azaz üzleti/kereskedelmi célra semmiképpen sem használhatók. A jelen honlapon megjelenő tartalmakat szerzői jog védi. Az információk és/vagy adatok sokszorosítása, megváltoztatása és terjesztése, különös tekintettel a szövegekre, szövegrészekre, képekre és hanganyagokra vagy mozgóképekre, az At Work Kft.  előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.

Adatvédelem
Az At Work Kft.  köteles betartani az adatvédelemre vonatkozó törvényi rendelkezéseket. Bővebb információért kérjük, olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot.

Irányadó jog és védelmi kikötések
A jelen honlap vagy a rajta megjelenő adatok, információk, szövegek, szövegrészek vagy képek felhasználásával, illetve a jelen honlap tiltott felhasználásával, annak megtűrésével vagy minden, a honlap használatával összefüggő mulasztással kapcsolatban kizárólag a német törvény rendelkezései az irányadók. Arra az esetre, ha egyes felhasználási feltételek hatályukat vesztik, a fennmaradó feltételek továbbra is érvényesek