A HÓNAP TESZTJE

A hónap témája és tesztje 3:
Big Five személyiségmérés a kiválasztás és a fejlesztés során. B5PS- Big Five Személyiségleltár – Munkakörnyezeti Szituációk teszt szervezeti haszon

A B5PS nevű Big Five alapú személyiségvonás specifikusan a munkahelyi közegre illesztve méri a személyiségvonásokat. Cikksorozatunk mostani részében bemutatjuk, hogy ez milyen kézzelfogható haszonnal jár a szervezetek számára. A négy legfontosabb: magasabb elfogadottság a kitöltők részéről, jogilag védhető és etikus tesztelés, fejlesztési fókusz és innováció.

A B5PS legfontosabb tulajdonsága egyúttal a legnagyobb szervezeti haszna is: munkahelyi szituációkon keresztül méri a személyiségvonásokat. Ez több szempontból is előnyös a szervezet számára. Az ilyen típusú mérés például mind a kiválasztási, mind a fejlesztési folyamat során könnyebben elfogadható a tesztelt személyek számára. Ez adja a teszt úgynevezett arculati érvényességét: a tesztelt személyek számára is belátható, hogy milyen kapcsolat van a teszten adott válaszaik is a munkateljesítményük között, így nem érinti őket kellemetlenül, amikor ez az információ felhasználásra kerül a szervezeti döntéshozatal során, szemben a hagyományos Big Five alapú tesztekkel, ahol a múzeumlátogatási szokásoktól kezdve a radikális nézetek elfogadásán keresztül a lopáson át sok-sok nem munkahelyi kérdésen keresztül mérik ezeket a vonásokat.

A második haszon szintén ebből következik: a teszt egy védett mérési helyzetet hoz létre, ami a mérés etikussága és jogi védhetősége miatt fontos. A kapott eredmények kizárólag a munkahelyen megnyilvánuló személyiségre vonatkoznak, tehát nem általánosságban mondják azt, hogy az adott illetőt alacsony lelkiismeretesség, reziliencia vagy rugalmasság jellemzi, hanem csak a munkával kapcsolatban. Ez az etikus mérés egyik legfontosabb eleme: a mérést végző belső vagy éppen külső szakemberek csak olyan információhoz juthatnak így hozzá, ami a munkahelyi közegre vonatkozik. Mindez növeli a mérés jogi védhetőségét is, hiszen könnyen igazolható, hogy a feltett kérdések nem sértenek határokat és relevánsak a kiválasztási és fejlesztési helyzetekben.

A B5PS a hagyományos Big Five tesztekhez képest nem tartalmaz elvont állításokat, hanem szigorúan helyzetekhez tartozó viselkedésekre kérdez rá. Ez azért hasznos a szervezet számára, mert így a kapott eredmények annak ellenére, hogy stabil személyiségvonásokra vonatkoznak, információt adhatnak a fejlesztési folyamatokhoz is. A B5PS által használt módosított Big Five terminológia is reflektál erre a viselkedési fókuszra: érzelmi stabilitás és neuroticitás helyett rezilienciát, nyitottság helyett rugalmasságot, együttműködés helyett csapatmunkát mér, azaz olyan fogalmakkal dolgozik, amelyek a tréningek, coaching és más fejlesztési folyamatok szóhasználatában is visszaköszönnek.

A negyedik szervezeti haszon a B5PS-ben megjelenő innovációra vonatkozik. A B5PS úttörő abban, hogy a Magyarországon elérhető személyiségtesztek közül egyedülálló módon nem csupán a személyiség állandó különbségeit, hanem a helyzetek észlelésében meglévő egyéni különbségeket is méri. Mit jelent ez pontosan? Az emberek között stabil különbség van abban, ahogy az egyes helyzeteket megélik, ahogy azt a helyzetészlelési elmélet egyik vezető kutatójának John Rauthmannak a „Te azt mondod, hogy unalmas, én azt mondom, hogy élettel teli ez a buli” című tanulmánya szemléletesen leírja. Ahogy a személyiségvonásokban, úgy a helyzetek észlelésében is van néhány dimenzió, amelynek a mentén megragadhatók ezek az egyéni különbségek. A következő táblázatban megmutatjuk ezeket a dimenziókat és a jelentésüket.

Helyzetészlelési dimenzió

Jelentése

Eredmények várása

Az egyén mennyire hajlamos az egyes helyzeteket lehetőségnek látni

Kognitív terhelés

Az egyén mennyire hajlamos az egyes helyzeteket túlságosan összetettnek, megterhelőnek, kaotikusnak látni

Monotónia

Az egyén mennyire hajlamos az egyes helyzeteket unalmasnak, monotonnak látni

Mentális és fizikai terhelés

Az egyén mennyire hajlamos az egyes helyzeteket fárasztónak, stresszel telinek látni

Vitalitás

Az egyén mennyire hajlamos az egyes helyzeteket élettel telinek, dinamikusnak látni

A helyzetészleléssel kapcsolatos kutatásokból kiderült, hogy a helyzetek észlelésében stabil egyéni különbségek vannak, amelyek azonban nem kapcsolódnak a személyiségbeli különbségekhez. Ezek a helyzetek észlelésében meglévő egyéni különbségek a személyiségbeli különbségeken túl jósolják be a munkahelyi sikerességet. A B5PS-t használó szervezetek így a tesztelés során teljesen egyedülálló információhoz, és ezzel előnyhöz tudnak jutni.

A B5PS tehát azokon a „hagyományos” előnyökön kívül, amelyek a digitális teszteléshez kapcsolódnak (korszerű, az emberi hibaforrást minimalizáló, azonnali eredményt adó tesztkitöltés), rendelkezik olyan előnyös tulajdonságokkal, amelyek segítségével kiemelkedik a Big Five tesztek világából. A munkahelyi környezetek használatának a segítségével a teszt elfogadható, etikus és jogilag védhető, miközben a helyzetészlelési dimenzióknak köszönhetően olyasmit is tud mérni, amelyet egyetlen másik Magyarországon is elérhető Big Five teszt sem.

Cikksorozatunk utolsó részében bemutatjuk egy nagyszabású magyar kutatás eredményeit.

VISSZA A HÓNAP TESZTJÉRE

Iratkozzon fel hírlevelünkre!