A HÓNAP TESZTJE

A hónap témája és tesztje 4:
Big Five személyiségmérés a kiválasztás és a fejlesztés során. B5PS- Big Five Személyiségleltár – Munkakörnyezeti Szituációk teszt magyar tapasztalatok

A B5PS mind a hazai, mind a nemzetközi tesztelési piacon is új tesztnek számít. A mindennapi használat mellett a B5PS-sel kapcsolatban elvégeztünk egy nagyobb lélegzetvételű saját kutatást is, hogy bebizonyítsuk, hogy a teszt valóban képes bejósolni a munkahelyi teljesítményt.

Több magyar szervezet segítségével elvégeztünk egy vizsgálatot, amelyben összesen 336 munkatárs és vezető vett részt. A vizsgálat fő kérdése az volt, hogy a B5PS és a legújabb intelligenciatesztünk, a SMART kapcsolatot mutat-e a közvetlen vezetők által elvégzett teljesítményértékeléssel. A teljesítményértékelő lapon a közvetlen vezetőket a beosztottjuk munkateljesítményéről (pl., pontosság, precizitás, kezdeményezőkészség) és munkahelyi viselkedéséről (pl. konfliktusokat generál, segít a munkában elmaradó társainak) kérdeztük több szempont mentén. A vizsgálat fontos eleme volt, hogy míg a személyiségtesztet a vizsgált személy töltötte ki (önbevallás), addig a teljesítményét és viselkedését már a közvetlen vezetője értékelte (külső értékelés).

A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a B5PS képes bejósolni a munkahelyi teljesítményt és a munkahelyi viselkedést. Ha az 5 fő faktor szintjén nézzük az eredményeket, akkor azt látjuk, hogy a Csapatmunkában elért pontszám kapcsolatot mutatott a munkatársak segítségével, a konfliktusok kerülésével és a vizsgált személy kommunikációs készségeivel. Ez azt jelenti, hogy a Csapatmunkában magas pontszámot elért személyeket a közvetlen vezetőjük úgy látja, mint akik ügyesebben kommunikálnak, nagyobb eséllyel segítenek a többieknek, és kevesebb konfliktust generálnak, mint más munkatársak. A Felelősségvállalásban elért pontszám a legerősebb kapcsolatot a döntésképességgel mutatta. Azok a munkavállalók, akik saját bevallásuk szerint felelősségteljesebben állnak a munkájukhoz, a közvetlen vezetőik szerint nagyobb kompetenciát mutatnak a döntések meghozatalában. Az Extraverzióban elért pontszám és a közvetlen felettesi értékelések közötti kapcsolat már jól mutatja egy-egy személyiségtényező kettős természetét, előnyös és hátrányos oldalát is. A magas pontszámot elért személyeket a közvetlen vezetőik úgy látták, mint akik nagyobb kezdeményezőkészséget és döntésekre való hajlandóságot mutatnak, jobbak a kommunikációs képességeik, de közben kevésbé precízek, állandóan a középpontba akarnak kerülni és impulzívak. A Rezilienciában magas pontszámot elérő személyeket a közvetlen vezetőjük úgy látja, mint aki tudja, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy hatékony legyen a munkájában. Végül, de nem utolsósorban a Rugalmasságban magas pontszámot elérő személyek szintén általában jobban kommunikálnak, döntésképesek és gyakran kerülnek a figyelem középpontjába.

Összességében véve a legfontosabb eredményünk az volt, hogy a B5PS önjellemzései kapcsolatot mutattak a vezetők külső értékeléseivel. A kutatás további fontos eredménye az volt, hogy a B5PS által mért fő személyiségvonásokban erős szórás volt jellemző. Ez azt jelenti, hogy az átlagosan elért eredménytől lényeges eltérések voltak mind pozitív, mind negatív irányban, az általunk használt 0-tól 100-ig terjedő skálán mindegyik személyiségvonásban volt 10 pont alatti és 90 pont feletti érték is. Mindez együtt azt mutatja, hogy a B5PS-t kiválóan lehet alkalmazni mind kiválasztási, mind fejlesztési folyamatokban. A teszten a mért személyek változatos eredményeket érnek el, az eredményeik pedig kapcsolatban állnak a munkahelyi teljesítményükkel és viselkedésükkel.

VISSZA A HÓNAP TESZTJÉRE

Iratkozzon fel hírlevelünkre!